الگو:هشدار به خرابکار ۲

شما براساس سیاست‌های ویکی‌گفتاورد، کاربر خرابکار تشخیص داده شده‌اید. منش خود را نسبت به ویکی‌گفتاورد تغییر دهید. در غیر این صورت دسترسی شما برای مدت محدود و یا نامحدود قطع خواهد شد. این آخرین هشدار است.