این کاربر بسته‌شده درخواست بازنگری در بسته‌شدنش را دارد:

لطفاً دلیل اینکه می‌خواهید باز شوید را اینجا بیان کنید
با تغییر {{بازکردن}} به {{بازکردن|دلیل شما در اینجا قرار می‌گیرد}}.
اگر دلیل شما حاوی یک نشانی وبِ دارای "=" است، باید به ابتدای دلیل خود یک "1=" اضافه کنید. در غیر این صورت پیام شما به‌درستی نمایش داد نمی‌شود.

توجه کنید:

  • در برخی مواقع یک کاربر بسته نیست، یا اینکه زمان بسته بودن آنها منقضی شده‌است. لطفاً سیاهه بسته شدن خود را بررسی کنید. اگر نشانی از بسته شدن وجود دارد یا آخرین بسته شدن منقضی شده شما بصورت خودکار توسط سیستم مقابله با خرابکاری بسته شده‌اید. لطفاً این الگو را پاک کرده و از این دستورالعمل پیروی کنید.
  • لطفاً رهنمود تقاضای تجدید نظر را بخوانید تا اطمینان کسب کنید که این تقاضا به شما کمک می‌کند. شما می‌توانید تقاضای خود را در هر زمانی تغییر دهید.

تنها برای استفاده مدیران: اگر درخواست این را دارید که مدیری که قطع دسترسی را اعمال کرده در این مورد نظر دهد، لطفاً الگوی بالا را با {{الگو:بازکردن در انتظار}} جایگزین کرده و از الگو بصورت زیر برای این کار استفاده کنید.

{{بازکردن در انتظار|1=مدیر قطع دسترسی کننده|2=دلیل اولیه برای باز شدن|3=~~~~}}

اگر این درخواست برای باز شدن را رد می‌کنید این الگو را با الگوی زیر جایگزین کرده و دلیل خاص خود را بصورت زیر ذکر کنید. اگر بخش مربوط به "رد=" را ویرایش نکنید، دلیلی پیشفرضی جای آن قرار خواهد گرفت.

{{درخواست باز شدن بررسی شد|1=دلیل اولیه برای باز شدن|رد=دلیل رد شدن درخواست ~~~~}}

اگر این درخواست برای باز شدن را می‌پذیرید این الگو را با الگوی زیر جایگزین کنید:

{{جا:درخواست بازشدن بررسی شد|1=دلیل اولیه برای بازشدن|قبول=دلیل قبول شدن درخواست ~~~~}}

نماد توضیحات توضیحات الگو[ایجاد]