الن دی‌جنرس(۱۹۵۸) کمدین، نویسنده، بازیگر و مجری تلویزیون آمریکایی.

گفتاوردها ویرایش

منابع ویرایش