الن دی‌جنرس

الن دی‌جنرس(۱۹۵۸) کمدین، نویسنده، بازیگر و مجری تلویزیون آمریکایی.

Ellen DeGeneres 2011.jpg

گفتاوردهاویرایش

منابعویرایش