اشرف ریفی (۱۹۵۴ -) ژنرال لبنانی، مدیر پیشین نیروهای امنیّت داخلی لبنان.

گفتاوردها ویرایش

  • «چرا نزد ما خودروهای بمب گذاری شده و انفجارهای انتحاری به وجود آمد؟ ما فرزندان یک محیط باز هستم نه یک محیط قفل شده. از حزب الله باید پرسید که چرا اکنون در این وضع زندگی می کنیم.» [۱]
  • «ما بخشی از جهان عرب هستیم، و اجازه نخواهیم داد حزب الله، دولت لبنان را کنترل کند».[۱]

== منابع