اسکات آدامز

اسکات آدامز (۱۹۵۷) کارتونیست آمریکایی.

Scott Adams.jpg

گفتاوردهاویرایش

  • «بهترین چیزها در زندگی، بچگانه است.»
  • ترجمه‌های دیگر: «بهترین چیزها در زندگی ساده/ابلهانه/مزخرف است.» [۱]

منابعویرایش