استخوان‌بندی

داربست یا چارچوبی از استخوانهای مربوط به هم که به بدن شکل می‌بخشد

استخوان‌بندی/اسکلت بخشی از بدن است که ساختار حمایت‌کننده از یک ارگانیزم را تشکیل می‌دهد.

Hadyakh.jpg

دربارهویرایش

  • نشانه‌شناسی: «اسکلت مظهر مرگ و گاه مظهر شیطان است.»
  • «در کیمیا، اسکلت نماد سیاهی، عفونت، فساد و رنگ و علمی است که قبل از استحاله رخ می‌دهد؛ اسکلت نشانگر مرگی ایستا در مرحله‌ای مشخص نیست، بلکه نمایانگر مرگی پویاست، و به عبارت دیگر، یک پیشگوست. وسیله‌ای است برای شکل جدیدی از زندگی.»
  • «اسکلت با لبخند طعنه‌آمیز و حالت متفکرش، نماد دانسته‌های آن کسی است که از آستان ناشناختگی عبور کرده و به وسیلهٔ مرگ در راز عالم آخرت رسوخ کرده است.»
  • «در رؤیا، اسکلت نشانهٔ نزدیکی واقعه‌ای است که رخ خواهد داد و با در هم شکستنِ برخی از عادات، زندگی را مستحیل خواهد کرد، عاداتی که صاحبِ آن با نگرانی زوالِ آن‌ها را دنبال می‌کند، بی‌آنکه بداند چه چیز جانشین آن‌ها خواهدش شد.»

منابعویرایش

  1. شوالیه، ژان. «اسکلت (squelette/Skeleton)». در Dictionnaire des symboles [فرهنگ نمادها]. ج. یکم. ترجمهٔ سودابه فضایلی. تهران: انتشارات جیحون، ۱۳۸۴. ص ۱۸۱. شابک ‎۹۶۴۶۵۳۴۱۴۷.