اردوگاه آشویتس

بزرگترین و مجهزترین اردوگاه کار اجباری آلمان نازی

اردوگاه آشویتس بزرگترین و مجهزترین اردوگاه کار اجباری آلمان نازی بود که در طول اشغال لهستان توسط نازی‌ها ساخته و تجهیز شده بود. سالروز آزادی این اردوگاه توسط سربازان اتحاد جماهیر شوروی سابق به عنوان روز بین‌المللی یادبود هولوکاست برگزیده شده است

گفتاوردها

ویرایش
  • «آشویتس نشان داد که جهنم زمینی وجود دارد.»
  • «خشونت با اردوگاه آشویتس به پایان نرسید، بلکه امروز هم انسان‌ها تحت شکنجه هستند.»

منابع

ویرایش