این نوشتار یا بخش نیازمند ویکی‌سازی است.
لطفاً با توجه به راهنمای ویرایش و شیوه‌نامه آن را ویکی‌سازی کنید و در پایان این الگو را بردارید.


اذان از نظر لغوی به معنی «آگاهی دادن»، «آگاهانیدن» و «خبر به گوش رساندن» است. در دین اسلام، ندایی است برای اعلام وقت نماز با الفاظ مخصوص.

حدیثویرایش

 • «کسیکه برای رضای خدا اذان می‌گوید ، ما دامیکه مشغول گفتن اذان است مانند شهیدی است که در خون خود می‌غلطد و هر تر و خشکی که صدای او را می‌شنود (جملات) او را تصدیق می‌کند و هنگامی که می‌میرد موجودات زمین متعرض جنازه او نمی‌شوند.»
  • حضرت محمد،مستدرک الوسایل جلد۴ صفحه ۲۲ حدیث ۴۰۷۸
 • «سه چیز است که اگر مردم آثار آن را می‏دانستند، به جهت حریص بودن به خیر و برکتی که در آنها هست، به قرعه متوسل می‏شدند: اذان نماز، شتاب به نماز جماعت و نماز در صف اول.»
  • حضرت محم کنزالعمّال، ح ۴۳۲۳۵

شعرویرایش

 • گر نفسی از امام شرع مطهر //اذن اذان یابدی بلال حقیقت
  • سیف فرغانی
 • ور تو را شهرت سعدی نبود نقصی نیست// حاجتی نیست در اسلام اذان را به منار
  • سیف فرغانی

سخنانویرایش

 • بسیار دوست دارم که صدای اذان بلال ، موذن پدرم را - که درود خدا بر او و اهل بیت او باد - بشنوم .
  • فاطمه الزهرا