اخترشناسی

شاخه‌ای از علم که به بررسی اجرام آسمانی می‌پردازد

اخترشناسی (علم نجوم) علم بررسی موقعیت، تغییرات، حرکت و ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی پدیده‌های آسمانی از جمله، ستاره‌ها، سیاره‌ها، دنباله‌دارها، کهکشان‌ها و پدیده‌هایی مانند شفق قطبی و تابش زمینه کیهانی است که منشأ آنها در خارج از جو زمین قرار دارد.

گفتاوردها

ویرایش
  • «برای نجوم نه تنها لذت بخش است، بلکه بسیار مفید است که دانسته شود: نمی‌توان انکار کرد که این هنر، حکمتِ ستودنی خدا را می‌گستراند.»
  • «بسیاری از مفاهیم علم نجوم را می‌توان برای همه مردم بیان کرد و نیازی به استفاده از اصطلاح‌های دشوار و تخصصی نیست. کمتر علمی است که بتوان آن را بدون استفاده از واژه‌های تخصصی برای مردم بیان کرد و مردم هم به معنای آن پی ببرند. علم نجوم با داشتن چنین ویژگی‌هایی، موجب برانگیخته‌شدن اشتیاق به دانستن در مردم می‌شود.»

منابع

ویرایش
ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ