احمد فؤاد نجم

شاعر مصری

احمد فؤاد نجم (۱۹۲۹ - ۲۰۱۳) مشهور به الفاجومی شاعر بومی سرای مصری بود.

گفتاوردهاویرایش

منابعویرایش