احمد شوقی (۱۸۶۸-۱۹۳۲) شاعر مصری.

گفتاوردها

ویرایش
  • «مردم دو دسته اند ، مردگان در زندگی شان / و زندگانی که در دل زمین زنده اند.»[۱]

منابع

ویرایش