احمد سمیعی گیلانی

احمد سمیعی گیلانی (۱۹۱۹) نویسنده، مترجم و ویراستار ایرانی؛ عضو پیوستهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی و سردبیر مجلهٔ نامه فرهنگستان.


گفتاوردهاویرایش

  • «امروز باسواد به کسی می‌گویند که انگلیسی بلد باشد و با رایانه هم آشنا باشد. البته به زبان خودش هم باید مسلط باشد. از زبان خود و فرهنگ گران مایه خود نباید غافل باشیم، که برای ما اصل همین است.»[۱]
  • «جامعه زبانی ما، به مقتضای طبع سلیم خود، هیچ‌گاه به سره گرایی روی خوش نشان نداده است.»[۲]

منابعویرایش