احمد رجب (۱۹۲۸-۲۰۱۴) نویسنده، روزنامه نگار و طنزپردازِ مصری.

گفتاوردها

ویرایش
  • «گفتار دو گونه است: گفتار تُهی، و گفتارِ پُر از گفتارِ تهی.»[۱]

منابع

ویرایش