احمد حسن زویل

شیمی‌دان آمریکایی

احمد حسن زِوَیل (۱۹۴۶-۲۰۱۶) شیمی دان مصری-آمریکایی.

گفتاوردها ویرایش

  • « عشق از روی عقل نیرومندتر و ژرف تر و ماندگارتر از عشقِ قلبی است.» [۱]

منابع ویرایش