احمد حسن زویل

شیمی‌دان آمریکایی

احمد حسن زِوَیل (۱۹۴۶-۲۰۱۶) شیمی دان مصری-آمریکایی.

گفتاوردها

ویرایش
  • « عشق از روی عقل نیرومندتر و ژرف تر و ماندگارتر از عشقِ قلبی است.» [۱]

منابع

ویرایش