احمد حسن زویل

شیمی‌دان آمریکایی

احمد حسن زِوَیل (۱۹۴۶-۲۰۱۶) شیمی دان مصری-آمریکایی.

Ahmed Zewail HD2009 Othmer Gold Medal portrait.JPG

گفتاوردهاویرایش

  • « عشق از روی عقل نیرومندتر و ژرف تر و ماندگارتر از عشقِ قلبی است.» [۱]

منابعویرایش