احمد العطار

هنرمند مصری

احمد العطار (۱۹۷۷) هنرمند مصری.

گفتاوردها

ویرایش
  • «هنر، زبان حال جامعه‌ای است که خودش دیگر نمی‌تواند حرف بزند.»[۱]

منابع

ویرایش