اتریش

کشوری در قارۀ اروپا

اتریش با نام رسمی جمهوری اتریش، کشور‌ی فدرال دموکراتیک و خشکی‌فراگرفته در اروپا‌ی مرکزی است.

درباره

ویرایش
  • «پرچم: در قرن دوازدهم میلادی لئوپلد، دوک اتریش در نبردی شرکت کرد. او در این نبرد کت سفیدی پوشیده بود. در طول جنگ خون به تمامی قسمت‌های لباس وی پاشیده شد و فقط قسمتی که کمربند بسته بود به‌صورت نوار سفیدی باقی ماند. با الهام از این واقعه پرچم اتریش عبارت است از نواری سفیدرنگ در زمینه‌ای قرمز  
    • رسول خیراندیش در اثرش چاپ ۱۳۷۰/ ۱۹۹۱م[۱]

منابع

ویرایش
  1. خیراندیش، رسول و سیاوش شایان. ریشه‌یابی نام و پرچم کشورها. انتشارات کویر، تابستان ۱۳۷۰. ص۳۵.