ابوتراب فرقتی

شاعر ايرانی

ابوتراب‌بیگ بن علی اَنجَدانی با تخلص و شهرت فُرقَتی (؟ - ۱۷ اوت ۱۶۱۶) شاعر ایرانی و مقام‌دار دربار عباس صفوی یکم بود.

شعرویرایش

جهان را تیره دارد نالهٔ من      قمر ره گم کند در هالهٔ من
شود دامانش از خون جگرتر      صبا گر بگذرد بر لالهٔ من
* * *
در ایام غمت بی‌غم تنی نیست      ز خون دیده خالی دامنی نیست
ز شور بلبلانم گشت معلوم      که گل چیدن کم از خون کردنی نیست
* * *
روزی که ثبت را به شراب اندودند      زلف سیهت بمشک تاب اندودند
چون کرد قضاخانهٔ حسن تو تمام      دیوار و درش بآفتاب اندودند
* * *
ما مجنونیم و چرخ ویرانهٔ ماست      مه پرتوی از چراغ کاشانهٔ ماست
خورشید منیر روزن خانهٔ ماست      عالم صدف گوهر یک‌دانهٔ ماست[۱]

منابعویرایش

ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ
  1. ذبیح‌الله صفا. تاریخ ادبیات ایران. ج. چهارم. چاپ هفتم. تهران: انتشارات فردوس، ۱۳۸۹. ۳۵۱. شابک ‎۹۷۸۹۶۴۳۲۰۴۷۵۴.