ابوالقاسم اسکافی

ابوالقاسم، علی بن محمد اِسکافی نیشابوری (؟ - دهه ۹۵۰م) کاتب دیوانی، ادیب و شاعر عربی ایرانی در سدهٔ چهارم هجری بود.

گفتاوردها

ویرایش
  • «زمان، هزینه‌هایی است که می‌چرخد و چگونگی‌ها دگرگون می‌گردد.»
    • ترجمه‌های دیگر: … و وضعیّت‌ها [ی انسان‌ها] تغییر می‌کند.»
    • برگرفته از «خاص الخاص» نوشته ابومنصور عبدالملک ثعالبی، باب اول، ص ۹، بارگذاری شده در ویکی‌نبشتهٔ عربی
  • «خدای به تو پناه می‌جویم از امیالِ شیطانی و سبکسری‌های جوانی.»
    • از «لطائف الظرفاء من طبقات الفضلاء» نوشته ابومنصور عبدالملک ثعالبی، به اهتمام قاسم السامرائی، چاپ لیدن، ۱۹۷۸، بارگذاری شده در ویکی نبشتهٔ عربی