باز کردن منو اصلی

ابوالحسن علی بن محمد ماوَردی (۳۶۴ - ۴۵۰ هـ / ۹۷۴ - ۱۰۵۸ م) قاضی، فقیه، حافظ، عالم مسلمان شافعی.

گفتاوردهاویرایش

  • «دانش جو نباید به همان دانشی که در دست دارد، قانع باشد؛ زیرا که قناعت در آن باعث زهد می‌گردد و زهدِ علمی برابر است با ترکِ علم، و ترکِ علم همان نادانی است.»
    • از ادب الدنیا والدین، ص ۱۲۵