عبدالرّحمان بن محمّدبن محمّد بن عزيز نيشابوری(تولد:357هـ ق در نیشابور،مرگ :431 هـ ق در نیشابور)، مشهور به ابن ‌‌دوست و ابن دُرُست،از علما، اديبان و شاعران تازی گوی اواخر قرن‌‌چهارم و نيمه اوّل قرن ‌‌پنجم هجری‌‌قمری، در عصر سامانيان بود.

گفتاورد ویرایش

  • عليك بالحفظ دون‌‌الجمع في‌‌كتب/ فان للكتب آفات تفرقها//الماء يغرقها والنّار تحرقها/والفأر يخرقها واللص يسرقها
  • بر تو باشد حفظ کتاب ها نه جمع کردن آن ها/به کتاب ها ضررهایی می رسید که نابودشان می کند//آب غرقش می کند و آتش می سوزاندش/موش می خوردش و دزد به سرقت می برد.

منابع ویرایش

  • ريحانة ‌‌الادب، ج7 ص520
  • منتخب السياق، ص 479و480
  • ترجمه تاريخ يميني، ص192
  • فرهنگ بزرگان اسلام و ايران، ص273

پیوند به بیرون ویرایش