ابراهیم الفقی (۱۹۵۰–۲۰۱۲)دانشمند مصری.

گفتاوردها

ویرایش
  • «دیدگان تو چیزی جز انعکاس افکارت نیست.»[۱]
  • «شخصی که اعتماد به نفس دارد، خنده‌ای دارد که با دیگران متفاوت است.»[۲]
  • «اگر بتوانیم دربارهٔ احساساتمان بیاندیشیم، می‌توانیم دربارهٔ زندگیمان بیاندیشیم.»[۳]

منابع

ویرایش