باز کردن منو اصلی

آگوستو پینوشه

افسر و سیاست‌مدار شیلیایی

آگوستو پینوشه (۱۹۱۵ –۲۰۰۶) سیاستمدار و نظامی شیلیایی؛ رئیس‌جمهور شیلی (۱۹۷۴ – ۱۹۹۰)،

Augusto Pinochet foto oficial.jpg

گفتاوردهاویرایش

منابعویرایش