خوانندگی

(تغییرمسیر از آواز)

خوانندگی/آوازخوانی عمل تولید اصوات موسیقایی با استفاده از صدای انسان است.

گفتاوردها

ویرایش
  • نشانه‌شناسی:آواز نماد گفتاری است که قدرت خلاقه را به مخلوق پیوند می‌دهد تا به حدی که اتکای خود را به خالق بازمی‌شناسد و آن را با شعف، ستایش و یا استغاثه نشان می‌دهد. آواز همانا دم پروردگاری است که به دم مخلوق پاسخ می‌گوید. »

منابع

ویرایش
  1. شوالیه، ژان. «آواز (chant /song)». در Dictionnaire des symboles [فرهنگ نمادها]. ج. یکم. ترجمهٔ سودابه فضایلی. تهران: انتشارات جیحون، ۱۳۸۴. ص ۲۷۱. شابک ‎۹۶۴۶۵۳۴۱۴۷.