آندره کورکوف

نویسنده اورکاینی

آندره کورکوف (۱۹۶۱) رمان‌نویس اوکراینی.

گفتاوردها

ویرایش
  • «اکثریت مردم اوکراین در دوران اتحاد جماهیر شوروی سابق متولد شده‌اند و تغییر دادن طرز تفکر آن‌ها بسیار مشکل است اما ضروری است که زمینه‌های مشترک ارتباط با آن‌ها پیدا شود.»[۱]
  • «اوکراین می‌تواند در یک فضای فرهنگی و اجتماعی اروپایی، در بازنگری اهمیت مفهوم «ملت» نقش داشته باشد زیرا اگر امروز اوکراین به اتحادیه اروپا نزدیک شده، به دلیل مبارزاتش برای اعاده حیثیت به عنوان یک «ملت» است.»[۲]
  • «هر اوکراینی وقتی بداند که آینده اش تنها به خودش بستگی دارد و نه به سیستم و یا رهبر یک حزب بزرگ و یا رئیس دولت و یا هر چیز دیگری، می‌تواند رؤیای خودش را داشته باشد و آن را عملی کند.»[۳]
  • «هنگامیکه وقایع تاریخی، لحظاتی ویژه‌ای را برای کل یک کشور بوجود می‌آورند و هنگامیکه موجودیت یک کشور به خطر می‌افتد، آنگاه این احساس میهن پرستی در درون هر فردی رشد می‌کند.»[۴]
  • «مهم نیست که یک نویسنده تا چه اندازه با استعداد باشد او هرگز قادر نخواهد بود که آن وقایع را در رمانی بگونه‌ای صادقانه و معتبر خلق کند و یا شخصیتهایی واقعی تر، اصیل تر و خالص تر از آنهایی که در میدان بودند خلق کند.»[۵]

منابع

ویرایش