آقازاده‌ها

اصطلاحی برای اشاره به فرزندان غارتگر و حرامخور مسئولین مفسد

آقازاده‌ها اشاره به افرادی است که بوسیله قدرت پدران فعالیت‌هایی می‌نمایند که از عهده سایرین خارج است.

درباره این پدیدهویرایش

  • «آقازاده‌ها و غیرآقازاده‌ها دانه‌درشت‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهند و هیچ تفاوتی میان آن‌ها برای معرفی به دستگاه قضایی قائل نیستیم.»
ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ