آقازاده‌ها

اصطلاحی برای اشاره به فرزندان غارتگر مسئولین جمهوری اسلامی
(تغییرمسیر از آقازاده)

آقازاده‌ها اشاره به افرادی است که بوسیله قدرت پدران فعالیت‌هایی می‌نمایند که از عهده سایرین خارج است.

درباره این پدیدهویرایش

  • «آقازاده‌ها و غیرآقازاده‌ها دانه‌درشت‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهند و هیچ تفاوتی میان آن‌ها برای معرفی به دستگاه قضایی قائل نیستیم.»
ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ