باز کردن منو اصلی

آشپزخانه یا مَطبخ جایِ پخت-و-پز در خانه‌ها یا رستوران‌ها.

Colored dice with white background
Colored dice with white background

گفتاوردهاویرایش

  • «گوزن‌ها در کوه و دشت زندگی می‌کنند اما سرنوشت آنان در آشپزخانه تعیین می‌شود.»