آسونسیون پایتخت و بزرگترین شهر پاراگوئه.

Asuncion Montage.jpg

گفتاوردهاویرایش

  • «حتی وضع جغرافیایی پاراگوئه از اینکه همهٔ راه‌های ارتباطی جنوب قارهٔ آمریکای جنوبی در آنجا با هم تلاقی می‌کنند بایستی معمولاً سهمی در گسترش و پیشرفت آن کشور داشته باشد. آسونسیون که مرکز بزرگ خطوط هوایی است، بی‌شک از برکت موقعیت جغرافیایی خود مقام والایی پیدا کرده است.»

منابعویرایش

  1. نیدرگانگ، مارسل. بیست کشور آمریکای لاتین. ج. یکم. ترجمهٔ محمد قاضی. شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، دی ماه ۱۳۵۸/ چاپ اول ۱۹۶۹. ۲۶۰.