آب‌سنگ نوار یا باریکه‌ای از صخره یا ماسه یا مرجان یا سازه‌های دست‌ساز در نزدیکی سطح آب یا برآمده از آن. به آب‌سنگ، صخرهٔ آبی، صخرهٔ دریایی و تپهٔ دریایی نیز گفته می‌شود.

PamalicanAfterLiftOff.jpg

گفتاوردهاویرایش

  • نشانه‌شناسی: «نماد آب‌سنگ بالعکس نماد جزیره است: جزیره پناهگاه مطلوب است حال آنکه آب‌سنگ موجب وحشت. [...]از نظر روان‌شناسی آب‌سنگ نماد سنگ‌شدگی است، یعنی تحجر آگاهی در حالت دشمنی، و جمود در سلوک معنوی.»

منابعویرایش

  1. شوالیه، ژان. «آب‌سنگ (Récif/Reef)». در Dictionnaire des symboles [فرهنگ نمادها]. ج. یکم. ترجمهٔ سودابه فضایلی. تهران: انتشارات جیحون، ۱۳۸۴. ص ۳۶. شابک ‎۹۶۴۶۵۳۴۱۴۷.