آبراهام جاشوا هیشل

آبراهام جاشوا هیشل (۱۹۰۷ – ۱۹۷۲) رابی آمریکایی

Heschel.JPG
مدرسهآبراهام جاشوا هیشل در منهتن

گفتاوردهاویرایش

  • «نماز، حضور ابدی را برای پُربار کردن یا معنویّات را دعوت می‌کند. راه دادنِ خداست برای اینکه بر زندگی ما چیره شود. نماز نمی‌تواند آب به زمین‌های خشک بیاورد، یا یک پُلِ شکسته را ترمیم کند، و یا یک شهر ویرانه را بازسازی کند؛ امّا نماز می‌تواند به روح‌های خشک آب دهد، یک دل شکسته را ترمیم کند، و یک ارادهٔ ضعیف را بازسازی کند.»[۱]

منابعویرایش

  1. Prayer based on statements of Abraham Joshua Heschel in Shaarei Tefillah (Gates of Prayer, a siddur). Quoted in The Jewish Moral Virtues (1999) by Eugene B. Borowitz and Frances Weinman Schwartz.